Kolik zaplatíme za služby advokáta

Kolik zaplatíme za služby advokáta

Přímo v centru Brna najdete několik advokátních kanceláří, které nabízejí právní poradenství v oblasti občanského a rodinného práva, zastupují svoje klienty z Brna a jeho okolí při rozvodech a při rozhodování, kdo z manželů bude po rozvodu pečovat o děti. Dále se zaměřují na obchodní právo, na vymáhání pohledávek, na změny ve společnostech, a také na pracovní právo.

A to zejména na neoprávněné ukončení pracovního poměru, na porušení pracovní kázně a na vymáhání dlužné mzdy. Advokát vám také pomůže sepsat smlouvy, například kupní a nájemní. Pomůže i s převodem nemovitostí a věnuje se i trestnímu právu. V případě potřeby svého klienta zastoupí při výslechu u policie, a to ve fázi předběžného vyšetřování i po sdělení obvinění. Obviněného advokát obhajuje v průběhu celého trestního řízení, které zpravidla končí před soudem.

Svoje služby poskytují podnikatelským subjektům, fyzickým a právnickým osobám. Občané a právnické osoby, které neprovozují podnikatelskou činnost, si mohou u advokáta zadat veškeré právní služby, spočívající v právním poradenství, v sepisování smluv, jednání s účastníky právních vztahů, se správními a obecními orgány i se soudy.

Ke každému klientovi je individuální přístup, ceny za služby se sjednávají dohodou podle věcné a časové náročnosti věci. Po dohodě si klient s advokátem může stanovit také hodinovou sazbu, více obvyklé je však stanovení odměny za úplné vyřízení věci. Pokud služby nejsou poskytnuty až do úplného vyřízení věci, stanoví se pouze poměrná část. Jestliže klient spolupracuje s advokátem delší dobu, dostává zvýhodněnou sazbu cen formou měsíčního paušálu. Tato služby je využívána především středními a většími podnikateli a je založena na poskytování sjednaného rozsahu právních služeb za dohodnutou odměnu placenou v pravidelných termínech. Tato forma spolupráce umožňuje poskytovat komplexní právní servis ve formě právního poradenství, servisu dokumentů a zastupování před soudy, rozhodci a jinými orgány, a to nejen pro podnikatele.