Kolik stojí advokátní služby a proč je výhodné si právníka najmout?

Kolik stojí advokátní služby a proč je výhodné si právníka najmout?

Každému z nás se může stát, že se dostane do právního sporu. K tomu, abychom museli řešit soudní vyrovnání nemusíme úmyslně spáchat zločin. Stačí nedorozumění nebo větší neshoda mezi námi a naším zaměstnavatelem, bývalým manželem nebo třeba sousedem. Aniž by nám hrozilo vězení se tak můžeme neúmyslně připlést do nepříjemného sporu, jehož řešení nás bude stát spoustu času i nervů. S touto vidinou mají někteří lidé tendenci ušetřit alespoň peníze a vše vyřešit bez právního poradenství a advokátní pomoci. Toto prvoplánové šetření by se nám však později mohlo opravdu vymstít. Pokud se totiž sami perfektně nevyznáme ve všech zákonech, vyhláškách a právních kličkách, můžeme se opravdu spálit a zaplatit za případné mimosoudní vyrovnání mnohonásobně víc, než kolik bychom reálně museli.

Co se týče finanční odměny, kterou právníkovi za jeho služby zaplatíme, neexistuje oficiální ceník, který by byl platný pro všechny právníky, a ze kterého bychom si mohli částku předem vypočítat. Většina advokátů, kteří jsou oprávněni veřejnosti poskytovat právní služby, si s klienty domlouvá za poskytnuté služby smluvní odměnu. Celková částka potom závisí na tom, jakou sazbu si právník nastaví a jak se s klientem dohodne. Obecně platí, že právníci v menších městech jsou levnější než ti, kteří sídlí ve větších městech. Roli hrají pochopitelně také zkušenosti a počet vyhraných případů, které právníkovi zvedají prestiž a s ní také cenu.

Zatímco právníci ve větších městech se často specializují jen na jednu určitou oblast práva, právníci v malých městech se spíše zaměřují na takzvanou generální právní praxi. Tu nabízí například advokátní kancelář Česká Lípa. Generální praxe znamená, že vám jeden právník může pomoci s jakoukoliv oblastí práva, aniž by se na nějakou vyloženě specializoval. Větší advokátní kanceláře potom mívají z pravidla na každou právní oblast jednoho odborníka. Podle oblasti sporu vám potom kancelář přidělí specialistu na rodinné právo, nemovitostní právo nebo třeba obchodní právo. Přestože najmout si specialistu na danou oblast práva může být určitou výhodou, je třeba počítat také s tím, že si za něj připlatíte.

Ceny služeb advokátů se pohybují zhruba od 1 200 korun za hodinu až do desítek tisíc. Takto vysokou částku však zaplatíte spíše u odborníků z renomovaných nadnárodních advokátních kanceláří.