Kdy jít za advokátem a kdy za notářem?

Kdy jít za advokátem a kdy za notářem?

Většina lidí, když potřebuje jakoukoliv právní pomoc, obhajobu před soudem nebo i sepsat závěť, prostě řekne, že to bude řešit s právníkem. Označení právník však není přesné, právníkem je každý, kdo ukončí právnické vzdělání. To až poté, co si právník dodělá profesní zkoušky se může stát advokátem, notářem, soudcem nebo exekutorem. O tom, co dělá notář panuje všeobecné povědomí, sepisuje smlouvy, ověřuje listiny a včasným řešením pomáhá předcházet budoucím sporům. Notář musí absolvovat pětiletou praxi, složit notářskou zkoušku a vyhrát konkurz na omezený počet míst notářského postu. Vždy musí být nestranný a nezávislý v čemž se liší od advokáta, který obhajuje zájem jedné strany.

Advokát je právník, který po dokončení právnické fakulty získal i tříletou praxi advokátního koncipienta, složil zkoušku a je zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou. Oproti notářům není jejich počet nijak omezen a jen v Praze nebo Brně jich najdete tisíce. Například advokát Říčany poskytuje komplexní právní služby, sepisování smluv a jiných dokumentů, zastupování při obchodních a jiných jednáních a samozřejmě zastupování klientů před soudy. Zatímco na notáře se obracíte proto, abyste problému předešli, za advokátem půjdete ve chvíli, kdy už problém existuje a je třeba ho řešit.

Advokát musí dodržovat přísné profesní předpisy a můžete si být jistí, že o ničem, co mu řeknete se nikdo další nedozví, neboť je vázaný slibem mlčenlivosti. Také jakmile advokát začne s někým spolupracovat musí prosazovat jeho zájmy a hájit jeho práva. Klienta by také měl průběžně informovat o tom, jak proces postupuje a po jeho skončení mu předat všechny listiny. Takže až budete váhat na koho se se svým problémem obrátit stačí si vzpomenout, že notář předchází problémům budoucím a advokát řeší problémy nastalé.