Kdo má povinnost podávat daňové přiznání?

Kdo má povinnost podávat daňové přiznání?

Letošní rok se pomalu chýlí ke konci a za čtvrt roku je tu zase březen – čas podávání daňového přiznání. I když je březen ještě zdánlivě daleko, je minimálně čas na to si ujasnit, jestli se nás podání daňového přiznání za rok 2019 bude týkat nebo nikoliv. Podání daňového přiznání je opředeno mnoha „mýty a historkami“, které v celém procesu způsobují každoročně nemalý chaos. Proces vyplňování daňového přiznání nám může podstatně usnadnit, pokud si po celý rok pečlivě vedeme účetnictví. Je ale dobré nejdříve vědět, jestli se nás povinnost podávat daňové přiznání týká nebo nikoliv. Jaké je přesné datum pro podání daňového přiznání, na jakém finančním úřadě jej máme podat a jsme vůbec povinni přiznání podávat?

Podání daňového přiznání za uplynulý rok se datuje každoročně na konec března. To však neznamená, že je poslední březnový den jediným a ideálním termínem, kdy přiznání podat. S vyplněním a dodáním papíru na příslušný finanční úřad bychom si měli naopak pospíšit. 31. března je totiž nejposlednější možnost, kdy musí daňové přiznání ležet na úředním stole. I tady však existuje výjimka potvrzující pravidlo.

O odkladu termínu podání přiznání může na žádost poplatníka rozhodnout sám správce daně. Lhůtu však může úřad posunout nanejvýš o tři měsíce a musí mít k takovému činu vážný důvod. Tím mohou být například technické nebo organizační problémy na straně správce daně nebo poplatníka. Důvodem pro odložení krajního termínu podání přiznání může být také vážné onemocnění nebo jiné objektivní nepředvídatelné a mimořádné důvody. A kdo musí podle zákona přiznání podat?

Na finanční úřad se v březnu s přiznáním musí dostavit každý člověk, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmu fyzických osob, přesáhly 15 000 korun. Daňové přiznání podávají také poplatníci, kteří vykazují daňovou ztrátu a to nezávisle na výši příjmů. Také nerezidenti, kteří uplatňují slevu na dani, podávají daňové přiznání. Jedná se o daňové poplatníky, kteří nemají trvalé bydliště v České republice, nebo se v zemi zdržují méně než 183 dní v kalendářním roce.

Daňové přiznání musíme mimo jiné podat také v případě, že u nás došlo k výplatě pojistného plnění ze soukromého životního pojištění, jiného příjmu, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy, nebo k předčasnému ukončení pojistné smlouvy soukromého životního pojištění, v důsledku kterých vznikla povinnost zdaňování příjmu ze závislé činnosti.

Zatěžovat se s daňovým přiznáním naopak nemusí zaměstnanci, kteří měli v uplynulém kalendářním roce pouze jedno zaměstnání ve stejném čase. Jinými slovy, pokud nevykonávali současně dvě různá zaměstnání.