Jak platit daň a vyhnout se papírování

Jak platit daň a vyhnout se papírování

Podnikat při hlavním pracovním poměru je pro mnohé lidi lákavé. Vyzkoušejí si, jaké to je, získají další příjem a navíc mají možnost dělat to, co je baví. To je asi ten největší bonus při výkonu povolání, které zrovna není naším koníčkem. Zaměstnavatel ale musí s vedlejším podnikáním svého zaměstnance souhlasit. Někteří souhlas nedávají vůbec, jiní zakazují podnikat ve stejném oboru. Teprve po získání souhlasu je možné požádat o živnostenské oprávnění, přihlásit se na finančním úřadu, nahlásit se na okresní nebo městské správě sociálního zabezpečení a podat informaci zdravotní pojišťovně. Povinností je dost, ale může vám s tím pomoci daňový poradce. Ten také poradí, zda budete muset platit zálohy a v jaké výši. Každý rok budete muset podávat daňové přiznání, ke kterému přiložíte potvrzení o příjmech od zaměstnavatele.

Do složitější situace se dostávají ti, kteří z hlavního pracovního poměru odejdou a začnou podnikat. Většinou nemají jasno v tom, jaké budou platit daně. Řešením je začít platit paušální daň. Zatímco v roce 2017 ji platily jen desítky podnikatelů, jejich počet se v budoucnu pravděpodobně začne zvedat. Je to díky postupnému zjednodušování a úpravě podmínek, které se mnohým živnostníkům vyplatí.

Paušální daň je jednorázová částka, kterou si domluvíte s finančním úřadem a uhradíte ji na celý rok dopředu. Toto rozhodnutí s sebou nese řadu výhod. Mohou o ni požádat podnikatelé, zaměstnávající další osoby, i ti lidé, kteří mají hlavní pracovní poměr a podnikají v rámci vedlejší činnosti. Výjimkou nejsou ani další spolupracující osoby. Paušální daň je státem nastavena tak, že nerozhoduje, zda je podnikatel plátce DPH či nikoliv. Jediným omezením jsou příjmy za poslední tři roky, které by měly být nižší než pět milionů ročně. S paušální daní se podnikatel zbaví nepříjemné administrativy, nemusí vést daňovou evidenci, eviduje pouze příjmy a pohledávky, nedokládá přiznání k dani z příjmu a při splnění podmínek nemusí evidovat podle EET.

Paušální daň se vypočítává z příjmů za poslední tři roky, finanční úřad vyměří její základ, odečte všechny potenciální slevy a výsledkem je paušální daň, jejíž výše musí být alespoň 600 korun. Podnikatel musí o paušální daň požádat vždy do 31. ledna, do poloviny května dostane vyrozumění od finančního úřadu a do konce daného kalendářního roku daň zaplatí.