Hledáte advokátní kancelář, která se vyzná v podnikatelské sféře?

Hledáte advokátní kancelář, která se vyzná v podnikatelské sféře?

Pohybujete se v podnikatelské sféře, zakládáte si vlastní firmu, chcete získat ochrannou známku, potřebujete uzavřít mezinárodní obchodní smlouvy nebo si nevíte rady s pracovním smlouvami? Pak je tady pro vás naše advokátní kancelář Dr. Kunz a partner. Naše kancelář vznikla v roce 2014, vycházíme však z dlouholetých tradic, a především zkušeností advokátní kanceláře JUDr. Oto Kunz, CS vzniklé v roce 1991. Specializujeme se na právní služby v oblasti podnikání. Naše služby mohou využít nejen klienti z České republiky ale také ti, kteří své působení v Česku začínají. Kromě češtiny své právní služby můžeme nabídnout také v němčině a angličtině.

V oblasti pracovního práva pomáháme zaměstnavatelům zpracováním pracovních smluv, řešíme otázky spojené s náhradou škod způsobených zaměstnavateli, spojené s prací přesčas, ochranou osobních dat a zaměřujeme se i na problematiku spojenou se zneužíváním telefonů, e-mailů, nebo citlivých dat firmy pro osobní účely. Naše advokátní kancelář také pomáhá zaměstnavatelům při jednání s odborovými organizacemi a s uzavíráním kolektivních smluv, jejich vypracováním případně změnami nutnými pro ochranu zájmů zaměstnavatele.

Obchodním korporacím nabízí naše advokátní kancelář komplexní služby. Na obchodní právo se specializujeme v nejširším smyslu. Naše kancelář stála u zrodu mnoha firem, a to i podniků se zahraniční majetkovou účastí. Organizujeme valné hromady, pořizujeme z nich zápisy spolupracujeme s notáři při vyhotovování notářských zápisů a zajišťujeme registrace měn v odhadních rejstřících. Pomáháme s úpravou vztahů mezi společnostmi a společníky, zpracováváme hlavni smlouvy o podeji akcií nebo převodu obchodního podílu.

V těchto oblastech nabízíme našim klientům nejširší služby, avšak tím nabídka ani zdaleka nekončí. Naši advokáti v Praze mají bohaté zkušenosti také s energetickým právem, právem průmyslového a jiného duševního vlastnictví, není jim cizí ani správní a finanční právo a své zkušenosti máme i v oblasti mezinárodního obchodu.