Ekonomické poradenství je cestou k prosperitě

Ekonomické poradenství je cestou k prosperitě

Jednou z povinností každého ekonomicky činného člověka je ve většině zemí platit daně. Pokud jste zaměstnanci, máte o starost méně, protože veškeré účetnictví a daně z vašich příjmů hlídá a vypočítává účetní. Přesto se však nebavíte dalších povinností, jako je platit daň z nemovitosti, darovací, dědickou nebo z nabytí nemovitých věcí.

V daleko složitější situaci jste, když podnikáte nebo dokonce vlastníte firmu se zaměstnanci. Projít všemi úskalími účetnictví, placení daní a dalšími ekonomickými záležitostmi vám pomůže účetní a daňový poradce. Více než dvacet se se touto problematikou zabývá například Ing. Michal Crhonek z Veverských Knínic. Poradí vám, jaké platit daně z příjmů, pohlídá vám termín zaplacení daně a vyplní za vás potřebné formuláře. Protože se problematice věnuje, bude také vědět, jaké jsou v tomto oboru změny, upozorní vás na ně, bude umět vše správně spočítat a také bude mít přehled o tom, jaké případné slevy na dani můžete uplatnit. Jedině tak budete mít jistotu, že vše zaplatíte včas, že nevydáte zbytečně žádné peníze navíc, a vyhnete se případnému finančnímu postihu za zmeškaný termín. Když si od daňového poradce necháte účetnictví zpracovávat, nebudete muset s přiznáním daně z příjmu po Novém roce tolik pospíchat, protože se odevzdává až na konci června. Starosti nebudete mít ani s vyplňováním formulářů pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu.

Jestliže máte svou firmu, určitě si víte rady, jak její činnost rozvíjet, jaké nové aktivity si přibrat, aby prosperovala. Ale možná nebudete myslet na všechno. Při podnikání musíte také řádně vyhodnotit ekonomickou situaci předcházející činnosti, výhledu na další období a také budoucí podnikatelské záměry. Základními vstupními údaji jsou při tom dobře vedené účetnictví a mzdová agenda firmy. Samotný hospodářský výsledek může být zavádějící. I tyto starosti můžete přenést na bedra svého účetního a daňového poradce. Provede analýzu současného stavu, možná najde i nějaké rezervy, v každém případě však bude jeho cílem hledat vhodnou strategii a cestu, jak zvyšovat rentabilitu společnosti. Ekonomické rozbory vám přesně ukáží, jak využít lidské, technické a finanční zdroje, abyste dosáhli co největšího zisku a vaše postupy optimalizovali.