Daňové přiznání i přehledy pro pojišťovnu jsou s pomocí profesionála hračka

Daňové přiznání i přehledy pro pojišťovnu jsou s pomocí profesionála hračka

Rozhodnout se pro podnikání na vlastní pěst a stát se osobou samostatně výdělečně činnou s sebou nese dávku svobody, ale s tím spojen zodpovědnosti. Zatímco při většině běžných zaměstnání za vás daně ale i sociální a zdravotní pojištění odvádí zaměstnavatel a vy si jen na výplatní pásce všimnete kolik to je, jako OSVČ se o tyto záležitosti musíte starat sami. A se začínajícím byznysem, kterému se daří je vyplňování daňového přiznání a řešení přehledů o příjmech pro pojišťovnu to poslední, čemu máte energii, čas a kapacitu se věnovat.

Proto s klidem tyto činnosti přenechejte profesionálům na účetnictví, kteří tento obor studovali a získali si v něm řadu zkušeností a vy se věnujte své vlastní činnosti. Vždy se však hodí vědět, co který pojem znamená a jaké se s ním pojí povinnosti. Daňové přiznání musí podávat všichni živnostníci, jejichž roční příjmy, které jsou předmětem daně přesáhnou 15 tisíc. Daň z příjmu činí 15 % z příjmů po odečtení výdajů. Výdaje se dají odečíst jako reálné výdaje, v tomto případě musíte uchovávat všechny účtenky za zboží a služby potřebné k podnikání nebo jako výdajový paušál. Jeho nespornou výhodou je nenáročnost během roku a mnohem jednodušší daňové přiznání. Také při vyplňování daňového přiznání nezapomínejte na uplatnění slev na daních. Zda je po vás výhodnější paušál nebo reálné výdaje, jaké slevy můžete uplatnit a jak a kdy přesně daňové přiznání podat se nejlépe dozvíte od účetní.

Po zahájení OSVČ máte také povinnost oznámit správě sociálního zabezpečení, příslušné podle místa bydliště, datum zahájení této činnosti. Poté jí každý rok krátce po podání daňového přiznání musíte podat přehled o příjmech a výdajích, zaplatit zálohy na pojistném a v případě ukončení podnikání nebo jeho změně tuto skutečnost nahlásit. I s touto povinností a správným podáním přehledů vám však může pomáhat profesionál.