Daňová přiznání bez starostí

Daňová přiznání bez starostí

Přes dvě stovky stálých zákazníků má společnost SPOROS Consulting, s.r.o., která se zabývá zejména vedením účetnictví, ekonomickým, organizačním, účetním a daňovým poradenstvím a zajišťuje pro své klienty účetní audit. Vznikla v roce 1997, její zakladatelé v té době měli pětileté zkušenosti v oboru.

Vzhledem k tomu, že zákazníky společnosti jsou především podnikatelé, firma se zabývá především zpracováním přiznání ke všem daním. Pokud klientovi, plátci DPH, společnost vede účetnictví, je přiznání k dani z přidané hodnoty automaticky jedním z výstupů. Jestliže si klient účetnictví zpracovává sám, je možné si nechat provést kontrolu správnosti vypracování přiznání a formální správnosti vybraných daňových dokladů. Na základě výstupů z vedeného účetnictví nebo kontrolovaného účetnictví, vedeného klientem, podává SPOROS Consulting také daň z příjmů právnických osob, daň z příjmů fyzických osob a silniční daň. Daňový audit je určen klientům, kteří nevyužívali služeb daňového poradenství a chtějí prověřit, zda správně plnili daňové povinnosti a zda jim v případě kontroly finančního úřadu nehrozí doměření daně a z toho vyplývající postih. Daňový audit se obvykle provádí u daní z příjmu a daně z přidané hodnoty. Zákazník dostane seznam nedostatků a chyb a také doporučení, jak tyto nedostatky odstranit s co nejmenším dopadem na hospodaření. Dostane se mu i rad, jak změnit systém evidence, aby se do budoucna daly chyby v účetnictví odhalit nebo se jim dalo předejít. Správnou daňovou optimalizací se dá minimalizovat daňové zatížení firmy, předejít nepříznivým dopadům nevhodně načasovaných investic a uzavřením nevýhodných smluv.

SPOROS Consulting zajišťuje za svého zákazníka veškerý styk s pracovníky správce daně, a to písemný i osobní. Klient tak má jistotu, že od finančních úřadů bude včas přijata veškerá korespondence a všechna podání budou míst odpovídající formální náležitosti.

Zpracování účetnictví probíhá v kancelářích účetní firmy, na jejích počítačích a jejich softwaru, vyvinutém společností Oksystem, spol. s r. o.

SPOROS Consulting zpracovává na základě podkladů, předaných klientem, jeho zaměstnancům také mzdy, výplatní listiny a přehled pro sociální správu a zdravotní pojišťovny.