Co je to mzdové účetnictví a jaké povinnosti se s ním pojí?

Co je to mzdové účetnictví a jaké povinnosti se s ním pojí?

Každý podnikatel rád vidí, že jeho firmě se daří. S tím, jak se byznys rozrůstá však přestává stačit zvládat vše sám a potřebuje nabrat posily. Přijetím prvního zaměstnance je třeba stávající účetnictví rozšířit o mzdové účetnictví a začít se starat o personální agendu. Vzrůstají tak administrativní povinnosti a jeho výsledky předáváte státním orgánům.

Nezáleží, jestli se zaměstnancem uzavřete pracovní smlouvu na dobu určitou nebo neurčitou, dohodu o provedení práce nebo o pracovní činnosti, jakmile máte zaměstnance, musíte mu odvádět mzdu za vykonanou práci. S jeho nástupem vás také čeká mnoho povinností, hned v prvních osmi kalendářních dnech od jeho nástupu musíte podat přihlášky zaměstnavatele na správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu zaměstnance. Také musíte na finanční úřad podat přihlášku k dani ze závislé činnosti a registrovat zaměstnance k pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za pracovní úrazy a nemoci z povolání.

Zákony a předpisy které se poté dotýkají mzdové agendy se zaměřují na povinné odvody na sociální a zdravotní pojištění, započítání záloh a srážek ze mzdy, povinností k důchodovému pojištění, množství odpracované doby, náhrady při pracovní neschopnosti nebo na odměny a příplatky. Pro výpočet mzdy musí mzdová účetní shromáždit všechny podklady, tj. informace o počtu odpracovaných hodin, návštěvách lékaře nebo o dovolené.

K příchodu i odchodu zaměstnance se také pojí dokumenty z personální agendy, které často také zpracovává mzdová účetní. Sem se řadí zápočtový list, který je potvrzením o předchozím zaměstnání, dokumenty potvrzující bezúhonnost a kvalifikaci, a řada dalších administrativních úkonů. Pokud se v rozsáhlé problematice mzdového účetnictví a personální agendy ztrácíte, nezoufejte, mnoho účetních firem se zaměřuje mimo základního účetnictví také na tyto složky. Je jí například firma K finance účetnictví Ostrava.