Clo a DPH se vztahuje i na e-shopy

Clo a DPH se vztahuje i na e-shopy

Firmy, které obchodují v rámci Evropské unie, mají situaci usnadněnou v tom, že dovoz i vývoz jejich zboží je osvobozen od celních poplatků, kvót a jiných překážek volného obchodu. Je však řada těch, kteří uskutečňují zahraniční obchod mimo EU, na ně celní řízení dopadá. Celní poplatek stát vybírá prostřednictvím celní správy při přechodu zboží přes celní hranici.

Jednotné postupy celních orgánů v rámci celního řízení upravuje legislativa Evropské unie, zboží, které se z unie vyváží nebo do ní naopak dováží, může, ale nemusí být zatíženo clem. Celý proces je spojený s množstvím dokladů, které celníci kontrolují zejména z hlediska jejich správnosti. Vývozce nebo dovozce zboží však musí počítat i s namátkovou nebo úplnou fyzickou kontrolou nákladu.

Jestliže se zboží z Evropské unie vyváží, je k němu vystaven vývozní doprovodný doklad, který ho doprovází až na hranice unie a zboží je jím puštěno do celního režimu vývozu. Stane se tak s podmínkou, že opustí EU ve stejném stavu, v jakém se nacházelo v době vyhotovení vývozního prohlášení. Prodej zboží se osvobozen od DPH, stanovení cla a jeho výše se většinou uskutečňuje v zemi příjemce.

Dovoz zboží ze zemí mimo Evropskou unii se týká v posledních letech nejen podnikatelů, ale také osob, které v zahraničí nakupují zboží pro vlastní potřebu, zejména prostřednictvím e-shopů asijských zemí a USA. Veškeré zboží, které do Evropské unie přichází, podléhá celnímu řízení. V souladu s právními normami EU je ho třeba pustit do režimu volného oběhu, návrh podává deklarant nebo příjemce zboží. Dovoz není vždy nutně spojen s platbou cla, záleží hlavně na druhu a hodnotě zboží, které se dováží. Od cla a DPH je osvobozeno zboží v hodnotě do 22 eur. Dražší zboží, v hodnotě od 22 do 150 eur je osvobozeno od cla, ale vyměřuje se u něj DPH. Zboží v hodnotě nad 150 eur je zatíženo clem i DPH. Výhodnější podmínky na dovoz věcí jsou u zásilek mezi soukromými osobami. DPH z poslaného dárku platíte až tehdy, když je jeho hodnota vyšší než 45 eur. Clo se zpravidla pohybuje od jednoho do deseti procent z hodnoty zboží, nákladů na jeho přepravu a pojištění, vyměřuje se z faktury.

Existují specializované firmy, které celní služby poskytují, zastoupí zákazníka v celním řízení, vyhotoví celní deklarace, příslušné žádosti a vedou pro celní účely evidenci.