Auditor je zcela nezávislý

Auditor je zcela nezávislý

Zkušenosti se cení, a pokud jde o účetnictví a daně, platí to dvojnásob. Téměř tři desetiletí působí v České republice, přesněji od roku 1991, AUDIT CONSULT, a. s. Byla založena akciovou společností Konzulta Brno a rakouskou účetní a daňovou kanceláří Geyer & Geyer. U jejího zrodu stály dvě auditorky, Ing. Věra Valová a Ing. Milada Hledíková. Vede účetnictví, zpracovává mzdovou a personální agendu, a také poskytuje ekonomické a organizační poradenství. O tři roky později, v roce 1994, byla založena dceřinná společnost AUDIT CONSULT Brno, s. r. o., která se zaměřila na auditorské služby a daňové poradenství. Obě sídlí v Brně, ale působí na území celé České republiky. Důkazem toho, že služby společnosti jsou velmi žádané, bylo v roce 2007 založení AUDIT CONSULT ABL, s. r. o., se sídlem ve Znojmě. Poskytuje vedle auditorské činnosti také ekonomické poradenství.

K dalším službám, které si můžete u AUDIT CONSULT objednat, patří vícejazyčné verze auditorských zpráv, finanční a ekonomické analýzy, konzultace při sestavování účetní uzávěrky a výroční zprávy.

A proč je auditorská činnost tak důležitá? Každá účetní jednotka sestavuje účetní uzávěrku. Ale někdy je potřeba, aby svůj názor na ni vyjádřil nezávislý a vysoce kvalifikovaný odborník, který posoudí její věrohodnost. Ověřuje, zda uzávěrka podává věrný obraz finanční pozice firmy, výsledků jejího finančního hospodaření a případně i toku peněz podle účetních předpisů. Auditoři při své práci přezkoumávají hospodaření firmy, ověřují účetní záznamy, případně jiné ekonomické informace. Pokud audit dobře dopadne, zvyšuje míru důvěry a věrohodnosti účetních informací konkrétní společnosti. Jeho cílem je také upozornit na případné chyby v účetní uzávěrce nebo zamezit různým podvodům.

Auditor pracuje se čtyřmi stupni hodnocení. Svůj názor vyjadřuje v auditorské zprávě prostřednictvím výroku, který může být bez výhrad, s výhradou nebo záporný. Výhrady se většinou týkají jen dílčích údajů v účetní uzávěrce, záporný výrok je daleko závažnější. Vydává se tehdy, když je auditor přesvědčen, že vykazované skutečnosti nejsou v souladu s realitou. Auditor může výrok i odmítnout, je to tehdy, když nezískal dostatečné informace k tomu, aby se k účetní uzávěrce mohl vyjádřit.