Advokátní služby v centru Prahy

Advokátní služby v centru Prahy

Advokátní kancelář TEMPUS sídlí v centru Prahy v Benediktské ulici. Šíře záběru specializací právních odborníků této kanceláře umožňuje nalézt nejvhodnější a praktické řešení pro klienta při minimalizaci nákladů. Jednotliví pracovníci advokátní kanceláře získali svoje znalosti a zkušenosti v mezinárodních advokátních kancelářích a to jim spolu s jazykovým vybavením umožňuje poskytovat právní služby na špičkové úrovni tuzemským i zahraničním klientům. Všechna expertní právní řešení jsou uzpůsobená individuálním požadavkům a potřebám klientů.

Advokát Praha – to je to správné místo, kde klient najde odborníka, který zpracuje smluvní dokumentaci, právní stanoviska, vyhodnotí rizika a realizuje transakce. A také zde dělají takové úkony, jako je ověřování podpisů, přijímání financí do advokátní úschovy a zastupování klientů před orgány státní správy a před soudy. Pokud klienti potřebují služby, které advokátní kancelář sama neposkytuje, jsou je její pracovníci díky spolupracujícím společnostem schopni zajistit. Jde zejména o poradenství v oblasti daní, účetnictví, o správu majetku, překladatelské nebo notářské služby.

V oblasti korporátního práva společnost TEMPUS asistuje při zakládání obchodních společností, vyřizuje všechny náležitosti a připravuje smlouvy. Jednou z primárních praxí jsou právní služby v oblasti pracovního práva. Tým kanceláře TEMPUS patří k předním odborníkům na tuto problematiku v České republice, zejména v oblasti smluvních vztahů, strukturování odměňování vrcholového managementu, benefitů pro zaměstnance, řešení zaměstnaneckých a kolektivních sporů, otázky vedení mezd a zdanění.

Klienti si mohou domluvit přípravu nebo revizi smluvní dokumentace v dodavatelské odběratelských vztazích, vymáhání pohledávek, poradenství v oblasti veřejných zakázek, výběrových řízení, nebo také sestavení smluv o převodu majetku.

TEMPUS se věnuje i ochraně osobních údajů, imigraci, pojišťovnictví, právu spojenému s nemovitostmi, životní prostředím, médii, případně i insolvencí.