Základní škola ví, že každé dítě potřebuje jinou formu podpory

Základní škola ví, že každé dítě potřebuje jinou formu podpory

Každý člověk je jiný a vyniká v jiné oblasti. Někdo z nás je dobrý na počty, další umí skvěle zpívat, jiný je skvělý sportovec, básník, programátor a podobně. U dětí to platí taktéž, každé vyniká v něčem jiném. Na základní škole se ovšem musí naučit vše, čtení, psaní počítání i základy sportu nebo výtvarné výchovy. Na školách je ve třídách většinou hodně dětí a učitelé mají málokdy prostor hledat, v čem je které výjimečné a pomáhat mu rozvíjet jeho talenty. Proto je výběr základní školy velmi podstatný, zvlášť pokud je vaše dítě například nadané na sport nebo cizí jazyky, ale zároveň má speciální výukové potřeby.

To, že každé dítě je jiné a potřebuje podporu v jiném ohledu a formě bere v potaz i základní škola Jana Wericha v Praze. Jedná se o velkou sídlištní školu s rozšířenou výukou cizích jazyků, sportovní tradicí a nadstandartní psychologickou a speciálně pedagogickou péči o žáky se zvláštními vzdělávacími potřebami. Ve výchovném a vzdělávacím procesu se škola zaměřuje zejména na všestranný, harmonický rozvoj osobnosti žáka, na akceptování individuálních vývojových odlišností dětí, na podporu speciálních výukových potřeb žáků nadprůměrně nadaných i žáků jistým způsobem handicapovaných. Ve škole najdou podporu jak nadané děti, tak i žáci se speciálními výukovými potřebami (např. s dyslexií, dysortografií, tělesným nebo smyslovým postižením apod). Sportovně nadané děti mají šanci od šestého ročníku navštěvovat třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy.

Tato základní škola Řepy mino samotné vzdělávání klade důraz také na prevenci sociálně negativních jevů. V tomto ohledu je zásadní pozitivní využívání volného času dětí, a tak škola stále rozšiřuje svoji již tak bohatou nabídku zájmových aktivit školního klubu, školního sportovního klubu a školní družiny. Sami se můžete na stránkách školy přesvědčit, jak bohatý program a akce dětem nabízí a dozvědět se vše, co potřebujete.