Životní prostředí máme jenom jedno a je třeba ho chránit

Životní prostředí máme jenom jedno a je třeba ho chránit

Jsme země s neuvěřitelným přírodním bohatstvím, máme krásnou a zachovalou přírodu, lesy, louky, jezera a mnoho dalšího. Zároveň máme dostatek čisté vody, srážek, i dostatek slunečního svitu a klima je u nás vcelku příjemné a přívětivé pro zemědělství. Proto, aby nám příroda vydržela a proto, aby naše země zůstala bohatá na přírodní zdroje a příjemná k životu i pro budoucí generace je ji ale třeba chránit všemi dostupnými prostředky. Právě ochrana ovzduší, vod, přírody a krajiny i zemědělského půdního fondu jsou některé z hlavních poslání Ministerstva životního prostředí.

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) bylo zřízeno 19. prosince 1989. Kromě výše zmíněné ochrany životního prostředí je MŽP také ústředním orgánem státní správy pro výkon státní geologické služby, ochranu horninového prostředí, včetně ochrany nerostných zdrojů a podzemních vod, geologické práce a ekologický dohled nad těžbou, odpadové hospodářstvíposuzování vlivů činností a jejich důsledků na životní prostředí, včetně těch, které přesahují hranice státu a také má pod sebou myslivost, rybářství a lesní hospodářství v národních parcích a státní ekologickou politiku. Ministerstvo podporuje obce, města i další veřejné subjekty, stejně jako jednotlivce k tomu, aby dbali na ochranu životního prostředí, na energetické úspory i neváhali s realizací klimatických opatření jako je adaptace krajiny a sídel na probíhající klimatické změny.

Jak jde vidět, témata která Ministerstvo životního prostředí řeší se týkají každého z nás. Vždyť přece každý chceme, aby naše příroda zůstala tak krásná i pro budoucí generace a aby se vzduch na naší zemi dal dýchat a voda pít. Na stránkách ministerstva je k nalezení čelá řada informací o jeho činnostech, informací k dílčím tématům a mnoho dalšího.