Navštivte jednu z nejslunnějších obcí na Vysočině

Navštivte jednu z nejslunnějších obcí na Vysočině

Udělejte si v létě výlet do jedné z nejslunnějších oblastní Ždárských vrchů. Přes 600 let stará obec Kyjov je umístěná mezi Žďárem nad Sázavou, Jihlavou a Velkým meziříčím. Žije zde 45 obyvatel, jejichž počet je několik posledních let stabilní a obyvatel z obce neubývá. Kyjov vznikl na křižovatce kupeckých tras, první zmínka o obci pochází ale až z roku 1407. V minulosti byla obec součástí Bohdalova, osamostatnila se až v roce 1920. Roku 1904 zde byl založen Sbor dobrovolných hasičů, dnes z něj ale pro nedostatek členů zůstala pouze požární hlídka. Nespleťte si obec Kyjov se stejnojmennými městy a obcemi v České republice, je jich celkem šest, ale v okresu Žďár nad Sázavou pouze jeden, tento.

Vesnice je lemovaná kopci a skálami, které jsou poseté vzrostlými stromy a plné zachovalé přírody. Můžete si udělat kratší odpolední výlet po okolních kopcích a skalách, vyrazit z Kyjova na Havlinu, poté na Hudcovu skálu a vycházku skončit třeba západem slunce na hoře Kyjov. Z Kyjova můžete také navštívit přilehlý park Bohdalovsko a jeho přírodní památky. Jednou z nich je přírodní rezervace Baba-V Bukách s lesními bučinami, skalními útvary a hnízdišti pro čápy černé nebo holuby doupňáky. Baba-V bukách není zatím turisticky příliš známá, větší návštěvnost je snad jen v době růstu hub. Do Baby to z Kyjova trvá hodinu procházkovou chůzí. Do samotného Kyjova se můžete dopravit například z Velkého Meziříčí nebo autobusovým spojením.

Perlou obce je krásná a udržovaná Kaple Panny Marie Růžencové z 19. století, kde se každý rok první neděli v říjnu slaví pouť. Kaple byla na náklady obce k šestistému výročí obce celkově opravena. Další významnou budovou je obecní úřad s úředními hodinami v pátek od šesti do sedmi večer.