Město Lysá nad Labem vás nadchne svou historií

Město Lysá nad Labem vás nadchne svou historií

První historická zmínka o městu pochází již z 11. století v souvislosti s knížetem Jaromírem, kterého na lyském hradě věznil, oslepil a později nechal zavraždit jeho bratr Oldřich. Existence Lysé nad Labem jako města je doložena rokem 1291, kdy královna Guta, manželka Václava II., vydala listinu, jež sjednocovala osady statku v jeden hospodářský celek. Lyská panství měli během historie v držení různí majitelé, mezi nimiž nechyběla přemyslovská knížata, české královny a různé šlechtické rody.

Značného hospodářského rozkvětu a kulturního věhlasu dosáhla Lysá za panování hraběte Františka Antonína Šporka. Hrabě Špork byl velikým příznivcem umění. Proto v zámeckém parku najdete sochy žáků Braunovy školy srovnatelné se známějšími sochami na zámku Kuks. Zámek v Lysé nad Labem slouží jako domov seniorů, ale krásné zahrady si můžete projít a užit si sochy dvanácti měsíců, ročních období, dne a noci, přírodních živlů a světadílů od žáků Matyáše Bernarda Brauna. Další dominantou města je augustiniánský klášter, kde se pořádají výstavy, pro které je Lysá nad Labem také vyhlášená. Na jihozápadě náměstí Bedřicha Hrozného původně stá špitál pro přestárlé, dnes tato budova slouží jako muzeum zdejšího rodáka a orientalisty Bedřicha Hrozného, který rozluštil písmo Chetitů. Nedaleko muzea najdete také městský úřad Lysá nad Labem, kde se nachází také informační centrum. Nepřehlédnutelný je také kostel sv. Jana Křtitele z 18. století s 55m vysokou věží.

Poloha města umožňuje pěší turistiku a nenáročnou cykloturistiku, vhodnou i pro rodiny s dětmi. Okolí Lysé nabízí možnost zajímavých a překrásných výletů. K vidění je zde například přírodní skanzen v Přerově nad Labem, malebná vesnička Byšičky, vystavěná ve tvaru okrouhlice nebo středověká vesnička vybudovaná firmou Botanicus v obci Ostrá. Kromě výstav a památek je Lysá nad Labem vyhlášená i svými dostihy, květinovými slavnostmi a celou řadou dalších zajímavých akcí.