Podávat daňové přiznání s poradcem má samé výhody – i prodloužený termín podání

Podávat daňové přiznání s poradcem má samé výhody – i prodloužený termín podání

Možná jste až nyní zjistili, že jste letos ještě nepodali daňové přiznání. Zatím však nemusíte zoufat. Pokud přiznání podáváte elektronicky, například přes datovou stránku nebo e-identitu, máte čas až do 2. května. Pokud ani tento nyní už šibeniční termín nestihnete, přece jen, vyplnit daňové přiznání není právě nejsnadnější záležitost a dá se v tom udělat celá řada chyb, máte ještě poslední možnost. Pokud totiž za vás daňové přiznání podává daňový poradce, termín se prodlužuje až do 1. července. Totéž platí i pro subjekty, kterým musí účetní záběrku zkontrolovat auditor. Navíc oproti předchozím letům už není potřeba plnou moc udělenou daňovému poradci doručit s předstihem na finanční úřad. Stačí ji uplatnit až spolu s podáním daňového přiznání 1. července.

Svěřit své daně poradci může každá osoba samostatně výdělečně činná či zástupce firmy. Daňový poradce vám může ušetřit nejen čas, stres ale i peníze. vyzná se v zákonech a vyhláškách a dokáže zajistit, abyste platili jen to, co musíte. Ať už se vás týká daň z přidané hodnoty, silniční daň, daň z příjmu či zcela jiný typ daně, využijte služeb Ingrid Kačmaříkové. Se zpracováním a vyplněním formulářů vám ráda pomůže a postará se o to, aby bylo vše v souladu s předpisy a ku spokojenosti klienta i úřadů. Kromě samotného přiznání můžete daňové poradenství využít i během roku kdy za vás bude sledovat stále se měnící legislativu i aktuální přístup finanční správy, pomůže vám jednat s úřady nebo zajistí optimalizaci daní.

Mimo to se Ingrid Kačmaříková zaměřuje na vedení účetnictví, daňové evidence i zpracování mezd. Nelamte si tedy s účetnictvím hlavu a svěřte vše do rukou účetnictví Kačmaříková – zkušené profesionálky, která se o vše pečlivě, správně a přehledně postará.