Zájmové kroužky děti připraví na školu

Zájmové kroužky děti připraví na školu

Ve školce si děti poprvé uvědomí svoje povinnosti, zjistí, že vychovatelky nejsou vždy tak shovívavé k dětským vrtochům jako maminky nebo tatínkové a že je třeba poslouchat a přizpůsobit se zavedenému režimu. Ten může být odlišný od zvyklostí v konkrétní rodině. Naopak výhodou pro dítě je pobyt v kolektivu a noví kamarádi. Jejich přítomnost dítě ocení zejména tehdy, když nemá sourozence a vyrůstá pouze ve společnosti dospělých. Některé děti si na nové prostředí a společnost cizích lidí zvyknou rychle, přizpůsobí se a zapadnou do kolektivu. Některým to trvá déle, zprvu ukápne i nějaká ta slzička, když rodiče odcházejí za svými povinnostmi a děti zůstávají ve školce. Ale nakonec si zvyknou všechny. Ostatně školka je průpravou pro základní školní docházku. Ve škole přibudou další povinnosti, domácí úkoly a děti budou muset prokazovat nabyté vědomosti.

Některé školky pro děti připravují bohatý program, kroužky pro děti v předškolním věku i ty mladší. Docházka do školky se někdy v mnohém podobá prvnímu ročníku školy. Je to velká výhoda, protože pro děti přechod k celodenní výuce nebude problém.

Velmi oblíbené jsou hodiny angličtiny. Děti se nenásilnou formou, při hrách a jednoduchých cvičeních naučí základní slovní zásobu a jednoduchou gramatiku. Přínosný je i plavecký výcvik. Některé děti už chodily na plavání se svými rodiči, jiné s plavání začínají. Pohyb ve vodě dětem prospěje, přinese rozptýlení a otuží je. Plavání je určené spíše pro větší děti, které se dokáží samy převléknout a postarat se o sebe.

Kromě plavání školky nabízejí aktivity v přírodě. Děti jezdí mimo svoje bydliště a mění svůj denní režim i činnosti. Na školky v přírodě není rozumné posílat ty děti, které nejsou zvyklé na odloučení od rodiny, prospěšné jsou pro předškoláky.

Vychovatelé děti učí také základy různých sportů jako je fotbal, volejbal, florbal a basketbal, někdy i základy tanečního pohybu, například zumbu.