Výzkum je těsně propojený s praxí

Výzkum je těsně propojený s praxí

Výzkumný ústav veterinárního lékařství je jediným profesionálním výzkumným ústavem v České republice a jedním z mála v Evropě, který může provádět náročnější studie s podílem jak základního, tak aplikovaného výzkumu. Věnuje se studiu všech druhů hospodářských zvířat, soustřeďuje se především na kontrolu zdraví skotu, prasat a drůbeže. Byl zřízen v roce 1955, jeho sídlem se stalo Brno. Ve čtvrti Medlánky byl vybrán dvanáctihektarový pozemek, na kterém byly vybudovány tři laboratorní pavilony a administrativním zázemím, stájemi, bytovými domy a dalšími objekty.

Jeho existence má svoje aktuální opodstatnění, protože se v současné době stále zvyšuje poptávka po potravinách. Je to tím, že počet obyvatel planety stoupá a vyšší spotřebu potravin mají rozvojové země. Vyspělé země si uvědomují, že potraviny mají strategický význam, a usilují svou o soběstačnost v této oblasti. Také se snaží finančně podpořit svůj venkov, který potraviny produkuje. Uvědomují si, že výroba potravin je těsně spojena s výzkumem, protože zdraví chovaných zvířat je třeba neustále kontrolovat a zajistit vysokou kvalitu potravin. Ještě významnější je vědecká úroveň výzkumu a schopnost předat její poznatky do praxe.

Věda a výzkum mají ve Výzkumném ústavu veterinárního lékařství prioritu, laboratoře jsou vybaveny moderní přístrojovou technikou a jednotlivé metody výzkumu jsou akreditované. Experimenty se provádějí i v laboratoři s nejvyšším stupněm biologické bezpečnosti, protože výzkumní pracovníci pracují s vysoce rizikovými mikroorganismy. Na ústavu je vedena sbírka patogenních mikroorganismů s téměř 600 kmeny virů a více než 1300 kmeny bakterií. Velký důraz se klade na spolupráci s průmyslovými a inovativními firmami, na společné výzkumné projekty a výzkum na zakázku. Na řešení úkolů se odborní pracovníci ústavu podílejí přímo se svým partnery z praxe. Obrovský přínos mají experimentální stáje, které využívají laboratorní zázemí.