V Mašťově na školu nezapomínají

V Mašťově na školu nezapomínají

Město Mašťov se nachází v Ústeckém kraji, v okrese Chomutov. Počátky města ve 12. století jsou spojené s rodem Milhosticů a jejich snahou založit cisterciánský klášter. Ve druhé polovině 13. století už městečko patřilo pánům z Mašťova. Počátkem 15. století byl Mašťov bohatým tržním městem, velikostí a významem se řadil k takovým městům, jako byl Žatec nebo Louny. Život obyvatel však nebyl jednoduchý, město sužovaly přírodní i válečné pohromy, z každé rány se město dlouho vzpamatovávalo. Samostatnou správní jednotkou se stalo po zrušení poddanství v roce 1848. Začal se rychle rozvíjet průmysl, do zemědělství byla zavedena mechanizace, rostl obchod i doprava. Na konci 19. století, kdy ve městě žilo kolem 1400 obyvatel, vznikly první veřejné stavby, škola, poštovní úřad a telegrafní úřad. V roce 1924 byla v Mašťově založena česká jednotřídní škola, od roku 1933 byla rozšířena na dvojtřídní. V té době tady byla zřízena také mateřská škola. Za války se rozvoj města přibrzdil, česká škola byla znovu byla otevřena až po Druhé světové válce. Obyvatel ve městě přibývalo a s nimi i dětí. V padesátých letech byla škola rozšířena na dvojtřídní, později na čtyřtřídní a v roce 1955 dokonce na osmiletou. V sedmdesátých letech však počet dětí ve městě opět poklesl, v roce 1979 se druhý stupeň základní školy zavřel a děti musely za vzděláním dojíždět až do Radonic a Krásného dvora.

V současné době žije v Mašťově na katastru 23 km² kolem šesti set obyvatel. Školu se podařilo udržet, i když jen malotřídku. Osmdesát žáků od 1. do 5. ročníku je soustředěno do dvou tříd.

Škola se nachází v samotném srdci města, na Náměstí, v patrové budově. Rodiče oceňují to, že na jednom místě je pro jejich potomky veškeré potřebné zázemí. V přízemí základní školy je školní družina, mateřská školka je v nedaleké budově v prvním patře, v přízemí je školní jídelna. V ní se stravují jak ti nejmenší, tak starší děti za základní školy.

Zřizovatelem základní školy je obec, mateřská škola je od roku 2003 součástí školy základní. Vedení města si je vědomo toho, že o mladou generaci a její vzdělání je třeba dobře pečovat. Počátkem 90. let nechal na základní škole první porevoluční starosta opravit střechu, byla zrekonstruována i školní družina. V dalších letech se základní škola dočkala nových oken a dveří.