Umělecká škola centrem kultury v Holýšově

Umělecká škola centrem kultury v Holýšově

Základní umělecká škola v Holýšově byla založena už v roce 1959, tehdy pod názvem Hudební škola. Od tohoto roku až do současnosti se v ZUŠ Holýšov vystřídalo přes padesát učitelů a čtyři ředitelé. Vyučování probíhá v samostatné budově, v níž je sedm odborných učeben, keramická a grafická dílna a také menší sál pro vystoupení.

Škola se snaží zprostředkovávat vztahy mezi občany a uměním. U těch nejmenších probouzí vztah k uměleckým oborů a zájem o vše krásné kolem nás. Ty nejtalentovanější připravuje na přijímací zkoušky na střední umělecké školy. Mnozí absolventi se stali profesionálními výtvarníky a hudebníky, někteří se vrátili do rodného města, aby svoje dovednosti a zkušenosti předávali další generaci mladých umělců. Kladný vztah k umění ale škola dokázala předat desítkám dalších mladých lidí, kteří se mu věnují ve svém volném čase. Nové žáky škola hledá v mateřinkách prostřednictvím hudebního oboru „ZUŠ nanečisto“. Po dobu dvou měsíců mají předškoláci možnost navštěvovat bezplatně uměleckou školu, seznamovat se s prostředím i systémem výuky v hudebním oboru. Jednou týdně se děti scházejí, aby zpívaly, hrály na jednotlivé nástroje, vymýšlely vlastní písničky a formou hry poznávaly jednotlivé hudební činnosti.

Při výuce hudebního i výtvarného oboru se ve škole využívají počítače, žáci skládají a nahrávají hudbu, tvoří prezentace, opakují si a procvičují probranou látku, vyhledávají informace a tvoří animace.

Učitelé se svými žáky vydávají školní občasník Nota bene, ve kterém se mohou rodiče nových žáků dozvědět mnoho o tom, co jejich ratolesti při výuce čeká a jaké mají možnosti svého dalšího uměleckého rozvoje.

Malí zpěváčci svůj pěvecký talent rozvíjejí v dětském pěveckém souboru, ve kterém se pod vedením zkušených pedagogů učí nejen zpívat, ale i vystupovat na veřejnosti.

Škola obecně působí jako centrum uměleckého života v Holýšově. Probíhají v ní kurzy tance, zkouší v ní pěvecký sbor dospělých, občas se tady pořádají divadelní představení a výstavy. Dospělí a žáci základních škol se zájmem o keramiku mohou v rámci kroužků využívat místní keramickou dílnu. A jsou tu i podmínky pro nahrávání hudebních CD, takže si amatérské kapely mohou vyzkoušet, jaký bude zájem o jejich produkci.