Škola, do které se děti těší

Škola, do které se děti těší

Škola je bezesporu základem života. Naučili jsme se tam všechno důležité a položila základní kameny dalšímu vzdělávání. To právě na základní škole jsme se učili číst, psát a počítat a získávali první dovednosti v mezilidských vztazích.

Dnes jsou dítka školou povinná a základku musí navštěvovat všechny. Díky tomu najdeme školu skoro v každé větší obci. V Neratovicích stojí škola už od dob našich babiček, učilo se na ní již v roce 1961 a po výrazných inovacích funguje i dnes. Původně se jmenovala pouze základní škola Neratovice ale od roku 2008 ji můžete znát pod názvem Základní škola Ing. M Plesingera – Božinova Neratovice. Najdeme ji v klidné části města, uprostřed sídliště, avšak její areál je obklopen zelení. Přímo před školou je zastávka autobusu.

Škola nabízí vzdělání žákům až do 9. třídy. Prvňáčci mají pro sebe samostatnou budovu, dále ke škole patří dvě tělocvičny a venkovní hřiště. Je vybavena i odbornými učebnami pro výuku výpočetní techniky, chemie nebo biologie ale i cvičnou kuchyňkou. Odpoledne mohou děti navštěvovat školní družinu. Ke škole patří i jídelna a pro hladovce je školní kiosek.

Škola se snaží rozvíjet děti jak intelektuálně, tak dát prostor jejich zájmům a nadáním, a proto si sportovně nadaní žáci mohou na druhém stupni zvolit sportovní třídu. Pro rozvíjení zájmů a koníčků mají dítka na výběr z mnoha volnočasových kroužků a každý si tu najde to své. Pro milovníky divadla se nabízí klub mladého diváka, se kterým pravidelně jezdí do Prahy shlédnout známá představení.

Dnes platí více než kdy jindy pořekadlo “kolik znáš jazyků, tolikrát jsi člověkem” a proto si škola dává záležet na kvalitní výuce angličtiny a němčiny a nabízí svým žákům výjezdy do těchto zemí. Také je jednou ze středočeských škol, která poskytuje bezladnou jazykovou přípravu a výuku češtiny pro děti cizinců.