Co se v mládí naučíš…..

Co se v mládí naučíš…..

Říká se, že děti jsou naše budoucnost. A také, že stromek se má ohýbat, dokud je mladý. Oběma těmito příslovími se řídí všichni učitelé mateřských škol. K dětem je třeba mít pozitivní vztah, chápat jejich potřeby a sny, ale také na ně působit v tom pozitivním směru hned od útlého dětství. Tak, aby z nich vyrostli úspěšní, schopní, spokojení a šťastní lidé.

Zpravidla už ve velmi mladém věku je vidět, že každé dítě má vlohy na něco jiného, že každé vyniká v nějaké dovednosti. Některé děti jsou pohyblivé, neposedí, stále něco objevují, jiné jsou manuálně velmi šikovné, dovedou dobře kreslit a modelovat, další jsou naopak klidnější, hloubavější, stále se na něco ptají a mají dobrou slovní zásobu. A je potřeba podporovat děti právě v těch činnostech, které je baví, a přitom nenásilně směřovat i k těm aktivitám, ve kterých sice nevynikají, ale které jsou pro jejich další život nezbytné. Tak, aby si v budoucnu dovedly se vším poradit.

Přestože se rodiče zpravidla snaží ze všech sil, aby jejich ratolest dobře prospívala, je mateřská škola pro výchovu nezbytná. Děti se naučí žít v kolektivu, řešit první konflikty bez pomoci dospělých, získají sebekázeň a lépe se připraví na novou životní etapu, kterou je základní školní docházka. Učitelky s odborným vzděláním, které se dětem věnují, si dovedou poradit se všemi problémy a zčásti korigovat i ty nedostatky, kterých se ve výchově dopustila rodina. Děti mají pravidelný denní režim, včetně přestávek na odpočinek, stravují se podle zásad správné výživy a naučí se jíst malé svačinky mezi hlavními jídly.

Všechny tyto přednosti má bezesporu Mateřská škola Dobřichovice ve středních Čechách, která vznikla už v sedmdesátých letech minulého století. Její velkou předností je zahrada se vzrostlými keři a stromy, kde si děti mohou hrát na třech pískovištích, povídat si ve venkovním altánu nebo se za teplého počasí koupat se v bazénu. V šesti třídách s poetickými názvy Berušky, Modrásci, Sluníčka, Včelky, Čmeláci a Kytičky pod dohledem dvanácti učitelek tráví svůj čas 147 dětí.