Rozumíme si opravdu dobře?

Rozumíme si opravdu dobře?

Někteří lidé tvrdí, že profese překladatele a tlumočníka zanikne s rozvojem technologií, které umožňují strojový překlad. Je velmi těžké odhadovat, jak bude vývoj v tomto směru rychlý, ale jisté je, že přestože světu vládne angličtina, bez kvalitního překladu do cizích jazyků se v některých situacích stále neobejdeme.

Najít výborného tlumočníka není jednoduché. Filologie se sice studuje na vysokých školách, ale hodně záleží na praxi, zkušenostech a také schopnostech překladatele. Jestliže najdeme v českém prostředí rodilého mluvčího v námi požadovaném cizím jazyce, bude pravděpodobně výborný při překládání do svého rodného jazyka. Nemusí to však platit naopak. V naší zemi žije hodně cizinců, většina z nich však přijela až v dospělém věku, a ne všichni jsou vystudovaní bohemisté.

Překlad do cizího jazyka je záludný zejména tehdy, když jde o jazyk, který má řadu dialektů. Česká republika je malá, přesto jsme denně svědky nepochopení některých slov lidmi, pocházejícími z jiného kraje. Vyhlášené svým „hantecem“ je například Brno. Lidové mluvě někdy nerozumějí sami Brňané, natož lidé, kteří některé výrazy slyší v životě vůbec poprvé.

Dobře připravený překladatel, který má za sebou důkladné studium jazyka, má o dialektech většinou určité povědomí, pokud však po zemi, jazyk jejíchž obyvatel se naučil, často necestuje, brzy ztrácí s krajovými výrazy kontakt. Jazyk je živý, rychle se mění, reaguje na nové věci, podněty a reálie. A cizinec, byť vystudovaný filolog, po několika letech zjišťuje, že se musí spoustu výrazů naučit.

Proto je tak důležité najít někoho, kdo vám zprostředkuje překlady a tlumočení do všech evropských jazyků, více užívané angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny a italštiny, a také do slovanských jazyků. Byť se nám zdá, že tlumočit z češtiny do ruštiny, polštiny, slovenštiny, ukrajinštiny nebo bulharštiny není příliš složité, opak je pravdou. A což teprve do takových jazyků, jako je maďarština nebo řečtina. Najít tlumočníka, který udělá soudně ověřené překlady, případně odborné překlady technické a právnické do japonštiny a čínštiny je ještě složitější. Jde o jazyky, které nám jsou svou stavbou velmi vzdáleny. Naučit se je dokonale je opravdu náročné. To samé platí i naopak, Asiaté se s pro ně složitou češtinou potýkají stejně jako my s jazyky asijskými.