Rodinná školka s angličtinou

Rodinná školka s angličtinou

V krásných, barevných a nově vybavených třídách tráví svůj čas děti z MŠ Drobeček. Pro děti ve věku od dvou do sedmi let je otevřeno celkem šest tříd. Dvě, Cvrčci a Pavoučci, se věnují těm nejmenším do 3,5 roku, Sovičky a Žabičky jsou určeny pro čtyřleté a pětileté děti a poslední dvě třídy, Včeličky a Světlušky, děti připravují na vstup do základní školy. Ve stejné budově jako mateřská škola sídlí i partnerská Základní škola Easy Start. A čím je tato školka Plzeň výjimečná? Především nabízí klidné, rodinné prostředí, přístup k individuálním potřebám dětí, možnost navštěvovat bazén, kroužky, odpolední kurzy angličtiny, dostatek aktivit v přírodě a na čerstvém vzduchu.

Angličtina se vyučuje dvakrát v týdnu pod vedením zkušené lektorky nebo rodilé mluvčí, všechny činnosti jsou vedeny v angličtině. Děti zpívají písničky, čtou a hrají pohádky. Angličtina je zařazena i do her a běžných aktivit, jako je oběd, vycházka, oblékání, ukládání do postýlek a povídání v kruhu.

Školka využila spolupráce se společností Mensa ČR, Dětská Mensa ČR a Centrum nadání a podporuje projekt na podporu rozumových schopností dětí. Speciální cvičení zvyšují efektivitu využívání mozkové kapacity. Výzkumy prokázaly, že lidský mozek zakládá 75 procent neuronových propojení právě v útlém věku, proto je tak důležité se dětem věnovat. Cvičení rovněž pomáhají v prevenci dyslexie, poruch učení a zároveň napomáhají najít nadané děti.

Plavecký kurz je určen pro děti od věku 4,5 roku, mladší děti navštěvují brouzdaliště, aby si na vodu zvykly. Novou originální výukovou metodou, kterou Drobeček zkouší, je Figurková školička. Opírá se o šachovnici a figurky, jako o přesně definovaný prostor, ve kterém se připravují různé úlohy, zahrnující počítání, geometrické vnímání, prostorovou orientaci a vnímání pohybu.

Mateřská škola Drobeček je otevřena celoročně, i v době letních měsíců, kdy funguje jako prázdninová školka i pro děti z jiných mateřských škol.