Po vyučování do kroužků a na hřiště

Po vyučování do kroužků a na hřiště

Základní škola Rokycany sídlí v budově na ulici Míru, postavené pro účely vzdělávání. Historická budova byla dokončena v roce 1898 v rekordně krátkém čase šesti měsíců. Nejprve tady byla dívčí měšťanka a obecné gymnázium, potom se zde učili chlapci z měšťanky. Teprve za obou světových válek budova ztratila své původní poslání a děti se z jejích tříd vytratily. Byla tady postupně kasárna, strážnice, vězení a ubytovna pro vojáky. Teprve po druhé světové válce se v budově začíná opět vyučovat. V sedmdesátých letech minulého století se škola zaměřila na rozšířenou výuku sportu, hlavně na hokej a vychovala řadu kvalitních hráčů.

V roce 2001 se Základní škola Ulice Míru sloučila se Základní školou Za Radnicí a součástí vyučovacího procesu se staly speciální třídy pro žáky s poruchou učení. V roce 2007 musela být celá škola uzavřena a začala její rozsáhlá rekonstrukce, kterou si vyžádal nález dřevomorky. Po třech letech byla opět otevřena, se zrekonstruovanými třídami  a učebnami, s nejmodernějším vybavením ve městě. Do školy se začali vracet žáci i učitelé. Vedení školy se podařilo třídy vybavit úplně novým nábytkem a lavicemi, vznikla tady zasedací místnost, která slouží zároveň jako koncertní sál. Další novou učebnou je kuchyňka, kde se žáci druhého stupně učí vařit. Škola se zaměřila na hudební a výtvarnou výchovu, a také na estetiku.

Zajišťuje pro menší i větší děti také volnočasové aktivity v podobě ranních a odpoledních kroužků. Je to například Dramatický kroužek, v němž se děti učí správné výslovnosti, výraznému čtení a přednesu. V Chovatelském kroužku si povídají o domácích mazlíčcích, dostávají rady, jak o ně pečovat. Ve škole se potom starají o párek činčil. Mladý záchranář je určen pro děti od třetích tříd, je zaměřen na umění poskytnout první pomoc, na zvládání krizových situací a na bezpečnost silničního provozu. Ve Fotokroužku se žáci učí fotografovat krajinu i postavy, interiér i exteriér, pracovat s bleskem a zvládat další techniky fotografování.  Kroužek Sportovní hry je určen žákům druhého stupně bez ohledu na jejich sportovní nadání. Cílem je hýbat se, trávit čas na hřišti, věnovat se kolektivním sportům a učit se zásadám fair play.