Nejen střední a vysokou, ale i základní školu si můžeme vybrat

Nejen střední a vysokou, ale i základní školu si můžeme vybrat

Asi neexistuje rodič, který by pro své dítě nechtěl to nejlepší. A ve všech oblastech jeho života, včetně školy. Dříve existoval jen jeden typ školky a na ní navazující základní školy a lidé si zkrátka nemohli vybírat a možná by je to ani nenapadlo. Děti, které měly nějaký problém nebo v něčem zcela nezapadaly do školních tabulek, byly automaticky vyřazeny z kolektivu a často i vystaveny posměchu a nepochopení. Dnes je však situace jiná. I přes to, že splnit povinnou školní docházku musí zatím každé dítě v České republice, existuje alespoň možnost, jak si tuto povinnost ozvláštnit.

Kromě klasických typů základních a mateřských škol, existují také školy speciální, které poskytují vzdělání dětem mentálně či jinak postiženým. Ani tímto ale výčet typů základních škol nekončí. Vybrat si totiž můžeme také alternativní metodu učení, které se říká Montessori.

Tato metoda je sama o sobě dost stará. Je pojmenovaná po italské lékařce Marii Montessori, která se nejprve věnovala mentálně postiženým dětem. Prostřednictvím přátelské atmosféry a podnětného prostředí včetně speciálních pomůcek dosahovala u dětí velmi dobrých výsledků. V roce 1907 založila tato žena v Římě Dům dětství pro chudé děti, kde se montessoriovské metody začaly poprvé používat i pro vzdělávání zdravých dětí. K nám se tato metoda doslala však až o 90 let později v roce 1997. Metoda Montessori se u nás rychle uchytila a stala oblíbenou a v současné době máme v České republice už zhruba 100 mateřských a 50 základních škol.

Montessori škola by se dala částečně připodobnit škole hrou. Děti ve třídě nesedí rozsazení do lavic ani nejsou hodnoceny známkami 1 až 5, které potom děti nutí chodit ze školy se strachem domů a už v tak brzkém věku, kdy by se teprve měly rozvíjet a poznávat svět, jim to obrovsky sráží sebevědomí a odhodlání vybočit z davu. V Montessori škole se děti učí formou zábavy individuálně i ve skupině. Mohou si vybrat, jestli chtějí sedět v lavici, nebo jestli se příjemněji cítí na koberci. Je podporována jejich zvídavost a dáván prostor pro nové myšlenky a objevování, čehož se dětem v normálních školách příliš nedostává. I přes to se ve škole naučí všechny základní věci jako číst, psát i počítat, jenom s trošičku alternativnějším přístupem. Přístup k dětem je zde mnohem individuálnější.

Pokud chcete ve vašich dětech rozvíjet kreativitu, zvídavost a dát prostor rozvoji jejich osobnosti, škola, která používá Montessori metodu, je rozhodně tou správnou volbou. Jednou z takových je například Základní škola a Mateřská škola Lomnice.