Kolik jazyků znáš…

Kolik jazyků znáš…

V dnešní době mnohem více než kdy dříve záleží na tom, aby se byl člověk schopný domluvit v každém koutu země. Hranice jsou otevřené, máme nespočet možností cestovat a schopnost se všude domluvit je jedna z nejdůležitějších. A další známé přísloví praví: “co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš.” V dětství máme mnohem větší schopnost se učit novým dovednostem mezi které patří i cizí jazyky. O tom, zda je pro děti dobré se už na základní škole učit souběžně dva cizí jazyky se neustále vedou debaty, někteří si myslí, že by měli mít víc matematiky, ale upřímně, co v životě využijeme víc?

Nejspolehlivější metoda, jak se jazyk naučit, je ho používat. Právě proto vzrůstá obliba dvojjazyčných (bilingvních) základních škol, kde výuka probíhá zároveň ve dvou jazycích. Anglicky se dnes učí každý, a i když to je nejpraktičtější a nejuniverzálnější řeč, jazykem, který má v našich geografických podmínkách největší uplatnění je dozajista němčina. Mluví jí takřka sto milionů Evropanů, je řečí našich sousedů, se kterými se pojí i naše historie a máme k nim ekonomicky a obchodně nejblíž. A i když některým může znít tvrdě a nemelodicky, němčina je jazykem velkých umělců jako byl Mozart, Beethoven, Goethe, Kafka nebo největší mozek všech dob Einstein.

Jendou ze škol, která si zakládá na bilingvní česko-německé výuce je i Základní škola Praha 4. Díky bilingvní výuce může dítě v dospělosti dle libosti “přepínat” mezi dvěma jazyky, protože oba má osvojené stejně dobře, v obou je schopné přemýšlet a spontánně komunikovat, díky čemuž má do budoucna nespornou výhodu. Kromě bilingvních tříd je i v ostatních třídách na škole rozšířená výuka jazyka. Mnohé výměnné pobyty navíc dávají dětem příležitost seznámit se s jazykem v praxi, poznat zvyklosti dané země a zlepšit si komunikaci.