Co vše nás může naučit ZUŠ

Co vše nás může naučit ZUŠ

O tom, že škola je základem života rozhodně není pochyb. Naučíme se všechny základní dovednosti jako je čtení, psaní, počítání, dále se v prvouce učíme o světě kolem nás ve vlastivědě naši historii. Přesto jsou věci, které se ve škole učí jenom okrajově, a přitom rozvíjí mnoho dovedností, které se nám v životě ještě mohou hodit. Možná to není na první pohled zřejmé, ale umění, konkrétně potom hudební a výtvarná výuka , nám může přinést mnoho užitečného. Není to jen koníček, pro zkrácení volného času. O tom ví své především základní umělecké školy.

Základním posláním základních uměleckých škol je vychovávat mladé hudebníky, tanečníky, výtvarníky ale i herce. Mnohé z dětí, které ZUŠ navštěvují si i v budoucnu zvolí školy s uměleckým zaměřením, uplatní se v oboru s uměním souvisejícím. Docházení na ZUŠ ale mnoho přinese i dětem, kteří jakmile z ní odejdou, už se k umění nevrátí. Taneční obor rozvíjí taneční nadání dětí, učí je kultivovanému pohybu, prohlubuje správné držení těla a samozřejmě rozvíjí tvořivost. Také se jedná o fyzickou aktivitu, při které si děti zlepšují kondici a dělají něco aktivně, což je v dnešní době velmi potřeba, aby jen neseděly doma.

Citu pro hudbu se věnuje také hudební obor, kde se děti naučí hrát na hudební nástroje, což i když odejdou ze základní umělecké školy se jim může hodit. Hrou na nástroj se děti také učí trpělivosti a preciznosti a naučí se, že pokud chtějí v něčem být opravdu dobří, musí tomu věnovat svůj čas. Výtvarný obor potom nejvíce rozvíjí cit pro krásu a estetično, z tohoto oboru se nejvíce žáků rozhodne pokračovat na umělecké školy a věnovat se designu, grafice a dalším souvisejícím profesím.

Literárně-dramatický obor potom dá dětem nejvíce užitečných schopností, které uplatní v životě. Naučí se vystupovat na veřejnosti, mluvit jasně a srozumitelně, lépe vyjádřit emoce a také vede k lepšímu sebepoznání a sebekontrole. Proto je potřeba aby se děti nevzdělávaly jen v matematice a pravopisu, ale učili se rozvíjet i jiné dovednosti a přišly na chuť umění.