Co čekat od mentoringu

Co čekat od mentoringu

Vzdělávání je nikdy nekončící proces, člověk se neustále učí něčemu novému, potřebuje rozvíjet své schopnosti, aby se uplatnil na trhu práce a za rady zkušenějších by mnohdy byl ochotný zaplatit celé jmění. Forem vzdělávání pro všechny profese je celá řada, poradenství, školení, tréninky, vzdělávání, koučink, mentoring a je velmi snadné s v těchto pojmech ztratit. Obzvlášť potom pojem mentoring je v mnoha oborech na vzestupu a mnozí neví, co přesně tento pojem znamená a co od mentora mohou čekat.

Mentoři předávají své zkušenosti méně zkušeným kolegům. Jen pro zajímavost, slovo mentor pochází již z antického Řecka, konkrétně bájí. Odysseus, když se vydával na cestu, svěřil rodinu do péče svého přítele Mentora, který měl děti vzdělávat, inspirovat, motivovat a vést k odpovědnosti a samostatnosti. Od těch dob pojem mentor označuje přítele a zkušeného rádce, který pomáhá v sebe rozvoji. Právě na základě tohoto významu funguje i dnešní firemní mentoring.

Mentor je odborník ve svém oboru, má většinou bohaté zkušenosti s danou prací a pomáhá kolegovi lépe se v ní orientovat, hledat nejlepší řešení, pomoct mu s integrací do složitého firemního systému a motivuje ho. V mnoha případech se mentor dělí o své zaručené rady a postupy, které pro danou práci nejlépe fungují. Aby byla taková spolupráce možná, zásadní roli hraje vztah mezi mentorem a jeho “žákem” neboli mentee, musí si sednout, rozumět si a dokázat spolupracovat. Velmi často s touto formou předávání zkušeností setkáme ve školách, v bankách nebo na vysokých manažerských pozicích, kde jinak, než přímou komunikací a pomocí je těžké předat své znalosti a rady.

Aby mentor mohl účinně předávat své znalosti, měl by sám nejdřív projít kurzy mentoringu, aby znal metody, jak účinně své zkušenosti předávat, jak motivovat ostatní a spolupracovat s nimi.