Vydejte se podél Labe

Vydejte se podél Labe

Cestovat můžeme na mnoho míst. Vydat se k moři, do přírody, do měst. Zkoušeli jste však někdy cestovat spolu s řekou? Podél ní na kole nebo pěšky, plout po ní na raftech nebo na velké lodi? Labe je jedna z největších řek a vodních cest Evropy, její okolí nabízí unikátní přírodu, v mnoha úsecích je splavná a je na ní velmi rozšířená i lodní doprava. Labe za svůj název vděčí Keltům, kteří obývali naše území ve starověku a Elb znamená velká řeka. Antické prameny potom uvádí pojmenování Albis, což znamená čistá, bílá. Zároveň je Labe jedinou řekou u nás, jejíž název není v ženském rodě. Keltové se také zasloužili o to, že Vltava je považována za přítok Labe a ne naopak, ačkoliv je Vltava od pramene po soutok delší a má vyšší průtok.

Samotný pramen Labe, ukrytý v rašeliništi na Labské louce v Krkonošském národním parku je jistě místem, které by měl navštívit každý. Z průzračného horského potůčku se postupně stává mohutná řeka, podél které můžete najít několik chráněných území, přírodních parků a unikátní rostlinné i živočišné druhy. Na 370 kilometrech, které řeka procestuje na našem území také můžete potkat mnoho zajímavých a historicky významných měst. Velmi významná je oblast Polabí, která ne nadarmo je také nazývaná zahrada Čech.

Polabská nížina je rájem pro cyklisty, rovinatý charakter krajiny je ideální pro výlety na kole, bruslích ale i poklidné procházky. Z Kolína se můžete vydat po cyklostezce do města krále Jiřího z Poděbrad, pokračovat do města s jedinečnou cihlovou gotikou Nymburka a dále až do svatováclavské Staré Boleslavi. Po cestě projedete mnoha malými a malebnými vesničkami, z nichž mnoho se může pochlubit bohatou historií a malými památkami. Kousek od královského Nymburka to jsou například obec Ostrá, která je historickou vesnicí umění a řemesel, obec Semice, kde najdete kostel sv. Máří Magdaleny a několik historických stavení, v Přerově nad Labem se nachází skanzen a o něco dál jsou slatinné lázně Toušeň. Na trase se samozřejmě nachází mnoho hradů i zřícenin, lužní lesy a romantická příroda.