Víte, jaké jsou pravomoci starosty?

Víte, jaké jsou pravomoci starosty?

Každá obec je jiná, má rozdílný počet obyvatel rozlohu polohu a to z velké části také určuje to, jaká bude její správa. Ať už žijete ve městečku, kde ani nevíte kdo je starosta a úřední záležitosti jdou zcela mimo vás, nebo jste se starostou staří známí a pravidelně spolu chodíte na fotbal, je jisté, že ve všech obcích by měli obyvatelé vědět, jaké jsou pravomoci starosty, s čím jim může pomoct a kam naopak už jeho pravomoc nespadá. Třeba až příště budete potřebovat poradit nebo se vám nebude něco pozdávat, už budete vědět více.

Začněme od začátku, starostou může být osoba starší osmnácti let a jeho funkční období je čtyři roky. Pokud to vezmeme podle definice tak je to nejvyšší představitel obecní správy ve městě nebo obci, který ji zastupuje navenek. Co to konkrétně znamená, že reprezentuje obci? Například se účastní jednání mezi jednotlivými obcemi. Dále svolává a zpravidla řídí zastupitelstva a rady obce a podepisuje zápisy z těchto jednání. Ovšem starosta je členem zastupitelstva nebo rady obce a platí pro něj stejná práva a povinnosti jako pro ostatní členy. I když má pravomoc je svolávat, není nadřízeným a jeho hlas má stejnou hodnotu jako všichni ostatní.

Co jsou však další funkce které starosta zastává, je podepisování právních předpisů obce, ačkoliv o jejich vydání nerozhoduje. V případě že obec nemá tajemníka tak také sjednává pracovní poměr se zaměstnanci obce a stanoví jim plat a jmenuje a odvolává vedoucí odborů obecního úřadu. Dále potom rozhoduje o dalších záležitostech samostatné působnosti obce, které mu svěří rada obce.

A kam naopak už pravomoci starosty nesahají? Nemůže vydávat obecně závazné vyhlášky a nařízení obce, rozhodovat o prodeji nemovitosti v majetku obce, schvalovat rozpočet obce a jeho změny s čímž souvisí také to že nesmí poskytovat dary nebo dotace z rozpočtu obce. Taktéž nemůže vyhlásit místní referendum a zřizovat a rušit odbory a oddělení místního úřadu.