Ve Strašnově se strašně rozhodně nežije

Ve Strašnově se strašně rozhodně nežije

Ve středočeském kraji, sedm kilometrů jihovýchodně od Mladé Boleslavi se na mírném kopci nachází malebná vesnička Strašnov. Je to malá vesnička s pouhými dvě stě šedesáti pěti obyvateli, kteří však v obci mají k dispozici vše, co potřebují. I když tudy nevede žádná turistická stezka, dostanete se sem při svých toulkách středočeským krajem snadno, a to po cyklotrase číslo 8160. Tato trasa vás potom dále dovede například ke zřícenině hradu Starý Stránov a dále potom k zámku Stránov nebo se na ní můžete napojit na Svatojakubskou cestu kolem řeky Jizery, po které můžete dojít až do Španělského Santiaga de Compostela. Pokud tudy putujete v létě, může pro vás letní odbočka na koupaliště Strašnov příjemným oddechem a zpestřením. V nějaké restauraci si tu potom můžete dát jídlo a v místním obchůdku doplnit zásoby.

Pokud však nechcete cestovat nikam daleko, v knihovně Strašnov se můžete dočíst mnoho zajímavého nejen o historii obce. Dějiny vsi Strašnov jsou sice známé jen zlomkovitě, avšak o to jsou tajuplnější a zajímavější. Nedaleko vsi údajně stávala v lese tvrz, kde měla sídlit vojenská posádka, aby chránila blízkou obchodní stezku. První doložená písemná zmínka poté pochází z roku 1297, kdy je v kronice zmiňován Ctibor, Odolen a Soběslav ze Strašnova. Samotné jméno poté může pocházet z osobního jména Strach, Strašek nebo Strachota. Ve 14. a 15. století byla poté obec rozdělena na několik menších částí a každá náležela k někomu jinému.

V současné době tedy u obecního úřadu Strašnov najdete knihovnu, kde se pravidelně konají akce pro obyvatele všeho věku, v obci sídlí sportovní klub a fungují zde dobrovolní hasiči. Rodiče mohou své nejmenší umístit do mateřské školy, do Mladé Boleslavy to potom je asi třináct minut autem. Mimo to okolí skrývá krásná zákoutí na procházky a další sportovní aktivity.