Nejsou to jen památky, je to část naší historie

Nejsou to jen památky, je to část naší historie

Bydlíme v nich, jezdíme kolem nich, nebo nimi procházíme, když jdeme na výlet. Často o nich ale nevíme z hola nic. Máme tendenci je posuzovat podle toho, jaký počet nebo jací lidi v nich bydlí, jaké si postavili domy, jak hezkou tam mají knihovnu.. Tohle jsou ale všechno věci, které nám o nich nic nepoví. Dozvíme se skrze ně maximálně to, jak si žijí jejich obyvatelé teď, ve 21. století. Naše obce ale skrývají mnohem víc. V Českých obcích můžeme objevit spousty pamětihodností, díky kterým se na ně budeme dívat úplně jinak.

Slovo „obec“ můžeme vlastně chápat dvojím způsobem. Jednak podle rozdělení republiky na kraje, okresy a obce, přičemž je za obec považováno i každé město, a nebo se na tento pojem můžeme dívat tak nějak „lidovým“ způsobem a vnímat ho jako synonymum pro vesnici.

Co do historie a pamětihodností, i obce v širším slova smyslu i obce jako vesničky, jich skrývají mnoho. Skrývají je možná špatné slovo. Připomínky naší historie v podobě dochovaných památek nejsou před námi rozhodně skryté. Je ale pravda, že je čím dál více „přebíjíme“ moderními stavbami, které od nich odvádí pozornost. Pochopitelně asi není na místě, abychom měli stále stejnou architekturu jako měli lidé o pár století dříve, každá doba má něco do sebe a stejně tak, jako my teď obdivujeme historické stavby našich předků, budou jednou naše pra pra vnoučata obdivovat ty naše. Na druhou stranu je ale třeba zvážit, co všechno ještě modernizovat a co ponechat jako připomínku naší historie.

Když se vydáme do větších měst, obzvláště tedy těch zahraničních, historii abychom v nich pohledali. Česká města na tom ještě nejsou tak „špatně“. I když se už i zde o slovo přihlásily vysoké prosklené budovy a holé, beztvaré útvary, které mají zastupovat nějaký druh moderního umění, minimálně v samotném centru města na nás alespoň trocha historie vždycky dýchne.

Na vesnici je to ovšem s památkami ještě o něco málo lepší. I když i zde vznikají moderní rodinné domy a novostavby, jde tam všechno tak nějak pomaleji. Lidé v nich dodržují tradice, které spousta městských dětí znají už jen ze školních učebnic. Je totiž pravda, že pokud někdo uvidí nějaký historický pomník, kapličku či sochu, ale nebude mít nejmenší povědomí o jejím významu, asi z pohledu na ni nic moc neodnese.

Každá obec má svoji historii a většinou si ji také hýčká. Obecně by se dalo říci, že obce jsou na svou historii mnohem více hrdé než velká města. Nebo k ní alespoň mají blíže. Krásné historické památky najdeme třeba v obci Podůlší.