I v nejmenších obcích se stále něco děje

I v nejmenších obcích se stále něco děje

Kulturu lidé mají většinou spojenou s městy, avšak mnoho vesnic žije bohatým kulturním a společenským životem, který se od toho městského v mnohém liší a jistě má své kouzlo. Zábavu ve volném čase hledá každý, a proto v každé obci místní spolky dbají o to, aby se stále něco dělo, aby pokračovala tradice hodů nebo dožínek, aby se na svátky vánoční mohli místní společně sejít u stromu a zpívat koledy a děti, aby se nenudili a užili si zábavu. Vesnické akce a zábavy ale i sportovní utkání se nesou v jedinečné atmosféře pospolitosti a mnohdy jsou příležitostí se sejít se sousedy a popovídat si.

Mnoho vesnic pokračuje v tradicích, kdy se pořádají akce jako jsou hody nebo dožínky, které navazují na zvyky předků a pojí se s lidovou hudbou, řemesly i kroji. Obce, které se však nenacházejí v tradičních národopisných oblastech většinou tyto události nemají, a tak si během let budovaly vlastní tradice. Mezi ty se nejčastější řadí masopust a předvánoční zábava. Většinou se akce odehrávají v kulturním domě nebo v sokolovně a v létě na sportovním hřišti.

Bez dobrovolných spolků, které tento kulturní život zastřešují a berou si na sebe veškerou organizaci by však tyto akce nemohly existovat. I v těch nejmenších vesničkách, které mají jen kolem stovky obyvatel vždy alespoň jeden takový spolek existuje a dbá o rozvoj kultury i sportu. Nejčastěji je to sbor dobrovolných hasičů, který kromě toho, že je připraven pomoct profesionálním hasičským jednotkám v případě požáru pořádá i sportovní utkání a společenské akce. SDH Lesní Jakubov má už od roku 1952 na starost veškeré kulturní i sportovní akce v této obci mezi které se řadí hasičská cvičení, turnaj v nohejbalu i masopustní zábava.