Ekologové našli u Třebíče poklad

Ekologové našli u Třebíče poklad

Severozápadně od Třebíče, 420 metrů nad mořem, leží obec Číchov. Protéká jí řeka Jihlava, na jejím levém břehu je severní část obce, Třebíčský Číchov, na pravém břehu jižní část, Brtnický Číchov. A ještě k ní patří osada Hynkov, založená Hynkem Brtnickým z Valdštejna v roce 1580, vzdálená od obce asi 1,5 kilometru. První zmínky o Číchově jsou již z roku 1104, a to v zakládacích listinách benediktinského kláštera.

Dnes turisty do obce láká hlavně přírodní památka Jalovec a nedaleký areál rekreačního střediska. Jméno dal oběma jalovec obecný, který se tady zachoval na přirozených podhorských pastvinách, stejně jako další chráněné rostliny. Ostatně celou oblast ekologové označují za jedinečnou, dosud nezasaženou negativními civilizačními vlivy. Do střediska Jalovec se jezdí celoročně. V zimě i díky sjezdovce se dvěma vleky. Svah je dlouhý 600 metrů, tak je vhodný hlavně pro rodiny s malými dětmi.

V nevelké vesničce se dají najít i další velmi zajímavé turistické cíle. Když se vydáte po modré turistické značce z Radonína, narazíte na pozůstatky středověkého hrádku Střeliště. Zmínky o hradu se vyskytují už ve 13. století, území, na kterém stál, bylo součástí věna Konstancie Uherské, manželky Přemysla Otakara I. Hrad byl šlechtickým sídlem, vybudovaným převážně ze dřeva a hlíny, s oválným půdorysem, obklopený až deset metrů širokým příkopem. Zanikl kolem 15. století.

Dalším místem je hora Mařenka, pokrytá hlavně smrkovými porosty. Je součástí Zašovického hřbetu mezi údolími řek Brtnice a Jihlava. Geology určitě zaujme, že u Číchova jsou ostrůvky neogenních usazenin.

Přímo v Číchově se můžete podívat na kapličku Panny Marie, o kterou se místní lidé dobře starají a která je po rekonstrukci jako nová.

Číchov je nevelká obec, žije tady asi jen 230 osob, ale rozhodně nezahálejí. Život si dokáží zpestřit řadou aktivit, pořádají pro děti mikulášské nadílky, karnevaly, rozsvěcení vánočního stromu a vítání občánků. Tradicí se už stal novoroční nebo tříkrálový pochod. Lidé se rádi po svátcích projdou krásnou krajinou, popřejí si vše nejlepší do nového roku a popovídají si se skleničkou grogu nebo voňavého punče v ruce.