Břežany u Znojma

Břežany u Znojma

Tato obec od dob svého vzniku vystřídala mnoho jmen, Její původní název byl Vršava nebo Fryšava, v německých historických pramenech se uvádí jako Frischau, což vzniklo z původního českého názvu Břežany– “lidé na Břehu”. Tato obec byla v minulosti významná, jak svědčí kostel vysvěcený již ve 13. století, ve století 14. byla obec povýšena na městečko a v 17. století byl v místech někdejší tvrze postaven barokní zámek.

Zámek je do dnes jednou z nepřehlédnutelných dominant obce. Zámek byl upraven do klasicistního stylu a obklopuje ho překrásný anglický zámecký park ve kterém se nachází sloup Nejsvětější trojice, socha sv. Floriana a socha Jana Nepomuckého, které také patří k pamětihodnostem obce. V zámeckém parku se vyskytují vzácné dřeviny – Platan a Jinan dvoulaločný. Zámek v roce 1926 zakoupila Kongregace sester sv. Hedviky a dnes pod jejich vedením slouží jako domov pro osoby se zdravotním postižením.

Další významnou dominantou obce je již zmiňovaný kostel. Původní kostel sv. Bartoloměje z roku 1222 se nedochoval a dnes v obci najdeme barokní kostel Zvěstování Panny Marie, který je kulturní památkou. Kromě těchto pamětihodností najdete v obci mateřskou a základní školu, o které první zmínky také pocházejí již z roku 1727. Do základní školy dojíždějí děti i z okolních obcí a je vybavena jídelnou a tělocvičnou.

Místní v Břežanech jsou velice aktivní, rodiče dětí ze základní školy si založili spolek rodičů a organizují mnoho akcí v obci jako je dětský den, podílí se na organizaci tradičních krojovaných hodů, dále pořádají maškarní karneval, adventní jarmárek a školní ples. Dále se na obecním životě vydatně podílí sbor dobrovolných hasičů, TJ-Břežany fotbalový klub a najdete tu i šachový klub.

V obci najdete i mnoho služeb jako je pobočka České pošty, smíšené zboží, cukrárna, hostinec, restaurace nebo obecní knihovna. Dopravu do 20 km vzdáleného Znojma nebo bližších Hrušovan nad Jevišovkou zajišťuje integrovaná doprava.