Začít podnikat můžete i bez kanceláře

Začít podnikat můžete i bez kanceláře

Malé soukromé společnosti zpravidla nezaměstnávají odborné pracovníky, protože na řadu činností nemají čas ani prostředky. Strategickým rozvojem firmy, sledováním trhu, hledáním nových zákazníků, ekonomickým analýzám a marketingu se věnují jen okrajově a zabývá se jimi vedle dalších povinností jednatel firmy nebo jím pověřený pracovník. Ředitelé společností a jednatelé tak suplují činnost marketingového i obchodního pracovníka, rozboráře, vymahače pohledávek i obchodního cestujícího. Účetní bývá zároveň zásobovačem, ekonomickým analytikem, plánovačem a administrativním pracovníkem. Když jednatel zjistí, že by se zmíněnými problematikami měl zabývat, ale nemá na ně kapacity, vyhledá externí ekonomické poradenství.

Řemeslník nemá čas na administrativní záležitosti, musí se věnovat své práci a jezdit za zákazníky. Když chce svoje služby rozšiřovat, je pro něj velmi obtížné připravit podnikatelský záměr pro banku, vytvořit nové webové stránky a oslovit další klienty. Externí ekonomický poradce je schopen vnést pořádek do vedené dokumentace, připravit podklady pro jednání i vyhledat momenty, které podnikateli přinesou významné úspory.

Začínající podnikatelé jistě ocení nezaujaté posouzení záměru a obchodního nápadu z hlediska jeho uplatnění na trhu, životnosti a finanční náročnosti. Poradce dokáže vyhledat tržní prostor, navrhne obchodní strategii a zvolí kanály pro oslovení zákazníků. Provede také základní ekonomické propočty, předběžnou kalkulace cen produktů a služeb. A třeba se také zúčastní obchodního jednání nebo firmu na jednání přímo zastoupí, povede jednání s bankou nebo jinými institucemi s cílem získat finanční zdroje.

Velkou pomocí pro začínající podnikatele je coworking centrum, zřízené v Praze a v Pardubicích. Pronajatá kancelář nebo zasedací místnost umožní pozvat partnery na obchodní jednání, prezentovat svou činnost, vyučovat jazyk v malé skupině, posedět s přáteli nebo promítat fotografie z cesty do zahraničí, i když podnikatel nebo i soukromá osoba nemá vlastní kancelář. Sdílená místnost odstraňuje nedostatky práce z domova, koleje nebo internetové kavárny a zároveň šetří peníze za provoz vlastní kanceláře. Kancelářské prostory jsou na prestižní adrese v budově v centru města a jsou výhodné pro start začínajících podnikatelů, obchodníků, soukromých učitelů a dalších osob samostatně výdělečně činných.