Kde jsou peníze a obchod, tam jsou i daně

Kde jsou peníze a obchod, tam jsou i daně

Bez peněz by dnešní svět nemohl už ani fungovat. Peníze jsou jedním z největších vynálezů lidstva, bez nich by se nemohl rozvinout obchod, zemědělství ani průmysl. Jejich funkce jakožto hodnoty, za kterou se směňuje zboží zůstává již po tisíciletí stejná, mění se jenom jejich forma. Lidstvo bylo vždy vynalézavé v tom, jak si vše co nejvíce ulehčit a učinit bezpečnějším, takže jsme se od korálků nebo mušlí jako platidel dostali přes mince až k elektronickým převodům peněz.

Kde jsou peníze a obchod, musí být také daně. Jejich historie je skoro stejně stará jako historie peněz a zajišťují základní fungování státu, v minulosti se z nich platily hlavně války. První známý daňový systém pochází již ze starověkého Egypta, kde spočíval na dvou hlavních pilířích. Všichni museli odvádět desátky a kdo na ně neměl, musel si to odpracovat. Podobný systém fungoval až do 18. století i u nás. V minulosti se mnohdy výběr daní podobal spíše loupeživému přepadení a celkový systém byl značně nepřehledný. Už ve starověkém Římě se stály dlouhé fronty na vyplnění daňového přiznání a jednou za rok musel každý odvést nemalou částku do státní pokladny. Již tehdy se platila pozemková daň, živnostenská daň závislá na majetku lodí, koní nebo otroků ale i poplatky z nabytí dědictví.

Nespravedlivé daně se také zasloužily o mnoho stávek, povstání i převratů. I když placení daní a vedení účetnictví dnes není nic příjemného, alespoň nám nehrozí nucené práce nebo smrt. A s vyplněním daňového přiznání nebo vedením daňové evidence, účetnictví a mzdové agendy dnes ráda pomůže řada firem, takže podnikatelům nemusí vstávat vlasy hrůzou, jakmile slyší, že zase bude potřeba vyplnit daňové přiznání.