Každé účetnictví se dá napravit

Každé účetnictví se dá napravit

Každý, kdo si musí vést účetnictví se potýká s tím, že musí být vedené zcela správně, bez chyb a zodpovědně. Pokud jsou v účetnictví chyby, je vedené špatně a neprůkazně, a porušuje principy dané v účetním zákoně, může finanční úřad udělit pokutu až ve výši 3-6% hodnoty aktiv. A je zodpovědností každé účetní jednotky, respektive její statutární orgán v případě právnických osob nebo fyzická osoba – podnikatel vést účetnictví správně.

Je však lidské dělat chyby a pokud nyní se zděšením zjišťujete, že váš účetní udělal ve vašem vedení účetnictví jednu chybu vedle druhé, nemusíte hned zoufat. Pokud to zjistíte včas, a ne až následovně po nepříjemném dopisu od finančního úřadu, máte ještě dost času na rekonstrukci účetnictví. Sice se nejedná o jednoduchý proces a je na něj třeba služeb profesionálů na účetnictví a daňové poradenství, ovšem díky celkové rekonstrukci není problém žádné účetnictví napravit. Tento proces se využívá i v případech, kdy dojde ke ztrátě dat například kvůli požáru nebo chybě úložiště. U nových podnikatelů se také stává, že si v počátku činnosti účetnictví nevedli vůbec a pak je potřeba zpětně vše doložit.

Rekonstrukce účetnictví tedy zahrnuje rekonstrukci účetních výkazů a agendy, kontrolu podaných daňových přiznání, kontrolu úplnosti a náležitostí prvotních dokladů, přípravu podkladů pro dodatečná daňová přiznání a pro opravné přehledy na zdravotní a sociální pojištění a komunikaci s úřady na základě plné moci. Zkušená účetní firma vám pomůže najít výchozí bod, posoudí použitelnost původního zaúčtování dokladů a případně pořídí doklady znovu do účetního software na základě jednotlivých agend. Pokud data nejsou k dispozici je nutné je nahradit dostupnými opisy dokladů či pořízení kopií z institucí a správních orgánů, výpisy z banky, od sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny, opisy faktur a dobropisů, kupními smlouvami, soupisy tržeb a všemi dostupnými informacemi od podnikatelských partnerů. Poslední fází je poté zpracování účetních metod a vnitřních směrnic, které popisují zrekonstruované účetnictví a zabraňují, aby se tato situace opakovala.