Čtyři odborníci na jedné adrese

Čtyři odborníci na jedné adrese

Hned několik odborníků na účetnictví najdete na adrese Jeremenkova 59 v Praze 4. Jde o daňového poradce, specialistu na účetní poradenství, specialistu na mzdové poradenství, a také požárního a bezpečnostního technika. Ptáte se, jak je to možné? Rodinná firma, ve které se tito odborníci sešli, poskytuje klientům komplexní služby v oblasti účetnictví, daňové evidence, mezd a daňových přiznání, včetně zpracování přehledů pro Českou správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny. Bonusem je čtyřiadvacetihodinový servis, rodinné zázemí a příjemné prostředí kanceláře.

V rámci daňového poradenství firma zpracovává daň z příjmu fyzických i právnických osob, přiznání k dani z přidané hodnoty, přiznání k silniční dani a k dani z převodu nemovitostí. Účetní z Prahy 4 pro vaši firmu zpracuje vnitropodnikové směrnice, pomůže s účetní uzávěrkou, poskytne stanoviska k účetním postupům, zajistí účetní agendu a sestaví účetní uzávěrky. Hodit starosti za hlavu můžete i s problematikou mezd, protože specialista z Jeremenkovy ulice vám povede veškerou mzdovou agendu, stanoví nemocenské dávky, vypočítá mateřský příspěvek i výši odvodů za pojištění. Když si s něčím nebudete vědět rady, vždy se můžete ohlásit na konzultaci. Tady vám poradí.

 

A jaké jsou v problematice účetnictví v letošním roce novinky? Studenti, kteří od nového školního roku nastoupili na střední nebo na vysokou školu, mnohdy mylně předpokládají, že za ně pojistné platí automaticky stát, ale není to vždy tak docela pravda. Školy sice většinou zdravotním pojišťovnám oznamují ukončení i zahájení studia, ale není to jejich povinnost, a tak to všechny nedělají. Oznamovací povinnost má podle zákona sám pojištěnec nebo jeho zákonný zástupce. Proto by se každý student nebo jeho rodič měli přesvědčit, zda škola zdravotní pojišťovně nástup do školy oznámila. V opačném případě se totiž ze studenta lehce stane neplatič a bude se muset vyrovnávat se spoustou problémů s tím spojených.

Vyúčtování cestovních náhrad, které se provádí po ukončení zahraniční pracovní cesty, se porovnává se zálohou. Nárok na cestovní náhrady se zjišťuje v cizí měně, přepočet se zpravidla provádí na měnu, ve které bude zaměstnanec vracet přeplatek. Při vyúčtování je třeba použít výhradně kurzy, stanové zákoníkem práce, nelze k tomu použít kurzy účetní.